Εργασία

Αντιμετώπισης της ανεργίας και ανακούφισης των ανέργων συμπολιτών μας.

Διοργανώνουμε τον Πανελλήνιο διαγωνισμό διηγήματος με στόχο την έκδοση βιβλίου που θα διατίθεται από άνεργους και άστεγους ώστε να έχουν ένα εισόδημα μέχρι να υπάρξει μόνιμη λύση. Στηρίζουμε και παλεύουμε για συνεταιριστικά σχήματα ανέργων. Ζητάμε την στήριξη των ανέργων με ολοκληρωμένη πολιτική από τον Δήμο.