Μαθήματα

Στόχος μας, η δημιουργία ενισχυτικής διδασκαλίας στα σχολεία, σε συνεργασία ένωσης γονέων, συλλόγου καθηγητών και μαθητών. Παράλληλα δημιουργούμε κοινωνικό φροντιστήριο.