Ποιοί είμαστε

Το Δίκτυο Ανταλλαγής και Αλληλεγγύης Αγίας Παρασκευής δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2012 και είναι μια πρωτοβουλία κατοίκων της Πόλης μας,

με σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων και την προώθηση ενός εναλλακτικού τρόπου ζωής και σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, βασισμένο στην αλληλεγγύη, τη δικαιοσύνη και την ισότητα, με στόχο οι πολίτες να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, να παράγουν, να δημιουργούν, να αποκτούν γνώση προς όφελος τους και να αντιστέκονται στα καταναλωτικά πρότυπα, τον ανταγωνισμό, τη συσσώρευση και την κερδοσκοπία.