Σκοπός του Δικτύου

  • Η αλληλεγγύη και η αλληλοϋποστήριξη σε τοπική κλίμακα, ιδιαίτερα η προστασία και η βοήθεια των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, μέσω κοινωνικού έργου και παροχής βασικών αγαθών.
  • Η δημιουργία εναλλακτικών οικονομικών πρωτοβουλιών που ενδυναμώνουν και ενισχύουν την κοινότητα.
  • Η εισαγωγή και εφαρμογή οριζόντιων πρακτικών, όπως η αυτοοργάνωση και η άμεση δημοκρατία, και η προώθηση συλλογικών δράσεων.
  • Η καταπολέμηση της μοναξιάς και του ατομικισμού μέσω συναντήσεων και εκδηλώσεων, τόσο για επικοινωνία όσο και για αλληλοεπιμόρφωση.
  • Το Δίκτυο βρίσκεται σε επαφή και διαβούλευση με άλλες αντίστοιχες κινήσεις και φορείς, τόσο του Δήμου μας όσο και άλλων περιοχών.